Timmerhus
Trästomme hus

husbyggnadsprocessen börjar med att välja timmer av högsta kvalitet – vi använder mogen skog och väljer noggrant ut varje stock.

Förebyggande underhåll, garanti

Över 500 genomförda projekt i Litauen och Skandinavien

Konkurrenskraftigt pris
Möjlighet att skapa en unik design

23 års erfarenhet av den Litauiska och Skandinaviska marknaden

Snabba tidsfrister för byggnation

Varför bygga ett trähus?

byggandet av timmerhus eller hus med trästomme kännetecknas av naturlig estetik, hållbarhet, energieffektivitet, hållbarhet, anpassningsförmåga, snabb byggnation, minskad miljöpåverkan, lågt underhåll, återförsäljningsvärde, hälsofördelar och klassisk attraktionskraft.

 

naturlig estetik

trähus har en varm och rustik charm som är mycket tilltalande. Träets naturliga skönhet skapar en mysig och inbjudande atmosfär.

energieffektiv

vårt trämaterial har utmärkta isolerande egenskaper, vilket bidrar till att reglera inomhustemperaturen och minska energikostnaderna. Detta kan minska kostnaderna för uppvärmning och kylning.

minskad miljöpåverkan

tillverknings- och byggprocesserna för trähus ger i allmänhet ett mindre koldioxidavtryck jämfört med andra byggmaterial.

lär känna våra byggnadstyper för timmerhus

skandinaviska
timmerhus


PRODUKTLINJE ECO
PRODUKTLINJE NATURAL

skandinaviska
timmerhus


PRODUKTLINJE ECO
PRODUKTLINJE NATURAL
mer

timmerhus av
maskinbearbetade stockar


PRODUKTLINJE GARDEN
PRODUKTLINJE LIVING
PRODUKTLINJE RESIDENCE

timmerhus av
maskinbearbetade stockar


PRODUKTLINJE GARDEN
PRODUKTLINJE LIVING
PRODUKTLINJE RESIDENCE
mer

elementhus med
trästomme


PRODUKTLINJE MODERN
PRODUKTLINJE PASSIVE

elementhus med
trästomme


PRODUKTLINJE MODERN
PRODUKTLINJE PASSIVE

mer

modulhus

modulhus

more

vi ger dig råd och hjälper dig att förverkliga dina drömmar

våra trähus är ett bevis på kraften i fantasi och hantverk. Med hjälp av avancerad ingenjörsteknik skapar vi öppna och flexibla bostadsområden som anpassar sig efter dina behov. Alla våra trähus är omsorgsfullt designade med material av högsta kvalitet, hållbara konstruktioner med lång livslängd och utmärkt estetik. Varje projekt optimerar naturligt ljus, luftflöde och energieffektivitet. Vi garanterar ett prisvärt, bekvämt och miljövänligt boende.

samarbetsprocessen

01 dela med er av er vision

att bygga ett hus börjar med en vision. Rita helt enkelt ditt drömhus på papper och skicka det till oss - vi kan börja vår kommunikation med bara den första idén om ditt hus.

02 fastställa budgeten och processen

efter att ha bekräftat husets utformning och arbetat nära tillsammans kan vi fastställa budgeten för ditt drömhus, underteckna kontraktet och börja planera byggprocessen.

03 transport och byggande av material

när vi har förberett hus materialen i fabriken transporterar vi dem till din byggarbetsplats och påbörjar vårt monteringsarbete!

F A Q

Människor har bott i timmerhus utan isolering i många år. Även om värmebeständigheten hos massivt trä är mycket lägre än hos en tegel- eller betongbyggnad, reglerar träet mikroklimatet inomhus genom att naturligt ventilera rummen och hålla luftfuktigheten konstant. Eftersom känslan av kyla inte bara beror på temperaturen utan också på den relativa luftfuktigheten, är det möjligt att bo i ett trähus utan isolering och, som vi har sagt, människor har gjort det i många år. Men för dem som väljer ett timmerhus som permanent bostad idag rekommenderar vi lösningar som ger ytterligare värmeisolering och minskar bränslekostnaderna.

Moderna timmerhus behöver inte vara rustika. Beroende på vilket alternativ du väljer kan du skräddarsy både exteriören och interiören för att passa dina behov. Naturligtvis har ett timmerhus en atmosfär som är helt egen, men hur du använder den är upp till din fantasi. Här är några av de beslut som avgör hur ditt hus kommer att se ut:

 • Handbearbetade eller maskinbearbetade stockar: Handbearbetade stockar bevarar naturens unika skönhet, men maskinbearbetade stockar ger intrycket av en mer “civiliserad” byggnad och lämpar sig bättre för modern exteriör- och interiördesign.
 • Isolering från utsidan eller insidan: Genom att isolera huset från utsidan bevarar du den positiva effekten av stockarna i vardagsrummen och har större frihet att skapa en fasad som du gillar. På insidan av huset förblir stockarna oskyddade. Genom att isolera från insidan kan du utforma interiören efter din fantasi, men du förlorar de positiva hälsoeffekterna av massivt timmer.
 • Fönster och andra inredningsdetaljer: atmosfären i interiören beror på storleken på dina fönster, hur ljuset kommer in i rummet, vilka inredningsdetaljer som används, rummens utformning, hur stockarna har behandlats och många andra saker.

Interiören är en fråga om din fantasi. Det börjar med utformningen av huset. Vad skulle du vilja ha? Ljus? Öppna, genomgående utrymmen? Högt i tak? Olika våningshöjder? Träinredningar är perfekta för din fantasi. Träet i sig skapar redan en unik miljö och väggarna i sig är redan en höjdpunkt i inredningen. Du behöver inte kombinera träväggar med djurkroppar och lapptäcken. Träväggar passar bra med både ljusa och pastellfärger, så du kan också hitta dina egna lösningar när det gäller möbler, mattor och gardiner. Trä kan kombineras med glas, hamrad eller gjuten metall, olika gipsstrukturer, stenar – allt är upp till din smak, dina preferenser och din önskan.

Timmerhusets mått beror på dina behov. Som med alla byggnader måste du ta hänsyn till stödmurarna och utforma dem därefter, men vi kan bygga den storlek på hus du behöver.

Det bästa sättet att börja är att ställa några frågor till dig själv:

 • Vilka kommer att bo i huset?
 • Vilka behov har de boende?
 • Kommer det att finnas gäster i huset?
 • Ska det vara ett permanent boende eller ett sommarhus, en jaktstuga?
 • Var planerar du att bygga huset?
 • Hur mycket pengar kan du avsätta för detta?
 • Vilken typ av interiör/fasad vill du skapa?
 • Vilka extra rum eller andra element skulle du vilja ha (verandor, terrasser, tillbyggnader, bastu, etc.)?

Besök byggnadsutställningar, titta i tidningar, besök människor som redan bor i ett timmerhus och fundera på vad du gillar och vad du skulle vilja förändra. Börja sedan med att sätta dina idéer på pränt – när du har en tydligare bild av vad du vill ha rekommenderar vi att du kontaktar din lokala arkitekt.

I själva verket beror mycket på dina preferenser. Om du vill ha ett gediget timmerhus som tydligt återspeglar det unika med stockar som skapats av naturen ska du välja handgjorda stockar. De är tillverkade av timmer av högsta kvalitet, varje stock är handbearbetad och väggarna är gjorda för att perfekt matcha varje stock på sin plats. På så sätt behåller huset alla de bästa egenskaperna hos ett timmerhus. Å andra sidan är maskintillverkade stockar mer mångsidiga och skapar en mer “civiliserad” miljö. Om ett handbyggt timmerhus är en unik handgjord skapelse, så är ett maskinbyggt timmerhus en allmänt användbar och mycket praktisk lösning.

Allt beror på hur timmerhuset isoleras. Utvändig isolering bevarar alla de “goda” egenskaperna hos det massiva timret och skapar ytterligare isolering. För en mycket varm och naturlig lösning rekommenderar vi Double line, en dubbel maskinbearbetad rastervägg med värmeisolering i mitten.

Hur lång tid det tar att bygga ett timmerhus beror på många faktorer – komplexitet, storlek osv. Vi slutför vanligtvis arbetet inom en byggsäsong.

Vi erbjuder 5 års garanti på alla timmerhus, träfönster, trädörrar och andra träprodukter.

Eftersom trä är ett “levande” material vet timmerhusägare att det reagerar på sin omgivning, så att väggarnas höjd är högre på sommaren än på vintern, väggarnas fuktighet förändras – med andra ord lever också stocken. Vissa sprickor är en naturlig process, men en korrekt torkad stock spricker aldrig över hela sin bredd. Sådana sprickor i stockarna påverkar inte husets värmeprestanda och är en naturlig del av livet i ett timmerhus. Ett av de viktigaste sätten vi hanterar dessa problem på är att endast använda moget barrträ för byggandet av våra hus, som är ordentligt torkat och behandlat. Korrekt behandlat “lever” träet men skadar inte husets väggar.

Trä är ett av alternativen när du väljer byggmaterial till ditt hus. Som alla material har det sina fördelar och nackdelar. På senare tid har intresset för trähus ökat kraftigt, särskilt i Västeuropa. Med nya tork- och träbearbetningstekniker är nackdelarna med trähus inte längre ett hinder för att bo, men det viktigaste argumentet – miljövänligheten i boendemiljön – vinner. Det mest miljövänliga huset är ett timmerhus. Konservativa och provinsiella litauer skräms av trähusmiljön. Det är därför man oftast väljer timmerhus för bostadsbyggande. De senare (om väggarna redan är tillverkade i fabriken) är extremt snabba att montera och relativt billiga, med samma användarkvalitet som ett tegelhus.

Fördelen med ett timmerhus är en hälsosam boendemiljö. Atmosfären med konstant behaglig luftfuktighet skapar en mycket hälsosam boendemiljö. Huset är lågt i flygande (statisk belastning) damm. Nackdelar – den största nackdelen är träinredningen, som är oacceptabel för det litauiska ögat. Man är rädd för trätaket, men det finns bra civiliserade ljud- och stötisoleringssystem. Obefogad rädsla för eld (vilket hus som helst kan sättas i brand). Och slutligen, ingen kommer att förneka att trähus är de hälsosammaste.

Underhållet av ett timmerhus och ett hus med trästomme är i princip detsamma – ommålning vart femte eller sjätte år i genomsnitt. Ny teknik för färgproduktion gör det möjligt att tillverka färger av hög kvalitet och som är praktiska att använda.

Ur rent fysisk synvinkel är ett ramhus med 20 cm väggisolering det varmaste, även jämfört med standardisoleringslösningar gjorda av block eller tegelstenar. Det fysiska värmebeständigheten hos ett timmerhus med en 20 cm tjock timmervägg är cirka 1 . Detta överensstämmer inte med litauiska normer, även om det är tillåtet i vissa europeiska länder med liknande klimat, just på grund av stockarnas andra unika egenskaper. Ett annat alternativ är att bygga ett timmerhus med en dubbel stock (tunnare) yttervägg med 10 cm isolering.