Integritetspolicy

Denna integritetspolicy förklarar hur www.loghouses.lt använder dina personuppgifter och skälen till att samla in dina personuppgifter. Läs därför igenom detta dokument innan du besöker webbplatsen www.loghouses.lt.

Vi garanterar säkerheten och sekretessen för dina personuppgifter.

Personuppgifter som vi samlar in

När du surfar på www.loghouses.lt samlar vi automatiskt in viss information om din enhet – webbläsare, IP-adress, tidszon och cookies på din enhet. Vi samlar också in statistik om ditt surfande på webbplatsen: vilka sidor du besöker, vilka produkter du tittar på och annan information om ditt surfande på webbplatsen. Vi kallar denna automatiskt insamlade information för “enhetsinformation”. Vi kan också samla in personuppgifter som du lämnar till oss (namn, adress, betalningsinformation etc.) när du skapar ett konto på vår webbplats.

Varför samlar vi in dina uppgifter?

Säkerheten för dina uppgifter är av yttersta vikt för oss, vilket är anledningen till att vi samlar in och hanterar endast de mest nödvändiga personuppgifterna utan vilka vi inte skulle kunna säkerställa en smidig drift av webbplatsen. De automatiskt insamlade uppgifterna används för webbplatsanalys. Vi ser dock till att det inte är möjligt att identifiera specifika användare i den statistiska informationen.

Du kan besöka vår webbplats utan att lämna någon personligt identifierbar information. Men om du vill använda funktionerna på vår webbplats, ta emot vårt nyhetsbrev eller fylla i vårt kontaktformulär, kan du ge oss dina personuppgifter på följande sätt: e-postadress, namn, bostadsinformation, telefonnummer. Du kan välja att inte förse oss med dina personuppgifter, men i så fall kommer du inte att kunna använda de flesta av funktionerna på webbplatsen. Besökare på webbplatsen som inte vet vilken information vi är skyldiga att samla in kan kontakta oss på vilius@dolena.lt

Dina rättigheter

Om du är bosatt i Europa har du rätt till olika typer av skydd för dina personuppgifter:

  • Rätt att bli informerad.
  • Rätt att ta del av dina uppgifter som vi behandlar.
  • Rätt att korrigera felaktig eller inkorrekt information om dig.
  • Rätt till radering av alla uppgifter om dig.
  • Rätt till begränsning av behandling.
  • Rätt att överföra uppgifter som samlats in om dig till en annan personuppgiftsansvarig.
  • Rätt att invända mot behandling av personuppgifter.
  • Rättigheter avseende hantering av automatiserade uppgifter.

Om du vill ha mer information är du välkommen att kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

Observera att vi hanterar personuppgifter för personer bosatta i Europa för att kunna fullgöra dina beställningar eller på annat sätt uppfylla de syften som anges i början av detta dokument. Observera att dina uppgifter kan komma att överföras utanför Europa (till exempel till Kanada eller USA).

Länkar till andra webbplatser

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser som vi inte kontrollerar. Vi noterar att vi inte ansvarar för andra webbplatsers eller tredje parters processer för insamling av personuppgifter. Om du lämnar vår webbplats rekommenderar vi att du läser sekretesspolicyn för tredje parts webbplatser.

Skydd av personuppgifter

För att skydda dina personuppgifter använder vi servrar av högsta kvalitet som endast behöriga personer har tillgång till. Vi övervakar regelbundet våra system för att se om det finns några sårbarheter eller cyberattacker som kan äventyra dina personuppgifter. Vi kan dock inte garantera att dina personuppgifter är absolut säkra.

Utlämnande av uppgifter

Vi förbehåller oss rätten att lämna ut dina personuppgifter om det krävs enligt lag för att skydda våra rättigheter, vår säkerhet och andras säkerhet, för att utreda ett brott eller för att svara på en myndighets begäran om utlämnande av dina personuppgifter.

Kontaktuppgifter

Om du vill ha mer information om denna integritetspolicy eller om dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på: vilius@dolena.lt